Jämställdhetsmyndighetens

WEBBUTBILDNINGAR

Tid 1-2 timmar

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter

Fler webbutbildningar kommer snart!

Den här webbplattformen är helt ny, och här kan du se fram emot många fler utbildningar i framtiden.  Inom kort lanserar vi till exempel en webbkurs om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Våra webbutbildningar är gratis och tillgängliga för alla, även om de riktar sig till specifika målgrupper. Skapa gärna en användarprofil. När du gjort det kommer systemet ihåg hur långt du kommit om du väljer att ta paus innan du är klar, och du kan byta mellan olika datorer eller telefoner.

Vi erbjuder även endagskurser

Vi ger även endagskurser som leds av våra utredare (digitalt under pandemin). Ämnesområden 2021 är bland andra jämställdhetsintegrering för chefer i staten och jämställdhetsbudgetering.